Texniki Yardım

t (2)
t (1)

● Maşın planı, (CAD və ya ) həlli müzakirə edərkən.
● Ətraflı avadanlıq həlləri.
● Maşın tərtibatının rəsmiləşdirilməsi, depozit alındıqdan sonra və bir ay ərzində.
● Müqavilə qüvvədə olduqdan sonra bir ay ərzində çəkiliş təqdim olunacaq.
● İstismar kitabçası, texniki qulluq və yağlama təlimatları.
● Quraşdırma təlimatları.
● Elektrik sxemləri.
● Tövsiyə olunan ehtiyat hissələrinin siyahısı.
● PLC proqramlaşdırması.
● Standart komponentlərin sənədləşdirilməsi.